ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
รายวิชาใดที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/06/2015
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 210002
Page Views 415077
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวรารินทร์ แก้วแดง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธนวัฒน์ จำปา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสายร่ม อินสว่าง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางฉันทนาพร แสงสุทธิเศรษฐ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวมนฐ์ญภัทร ศิริวัฒพงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายปุณรัตน์ จันแรง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวีระ วงค์สายสิน
ตำแหน่ง ครู

ว่าที่ ร.ต.ชาลี เลินไธสง
ตำแหน่ง ครู

นางสาววิภาพร นันทศรี
ตำแหน่ง ครู

นายกฤษฎา วิศาลนิตย์
ตำแหน่ง ครู

นายจีรพัส สีทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวจิดาภา พุ่มทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายเดชณรงค์ มาบัว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภรัตน์ ต้นพันธุ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ