ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับตรง ระบบ TCAS รอบที่ 2 (รอบโควตา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 14) 04 ธ.ค. 60
เปิดระบบสมัครสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 28) 27 พ.ย. 60
เปิดระบบสมัครสอบ GAT / PAT ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 21) 27 พ.ย. 60
รับตรง ระบบ TCAS รอบที่ 2 (รอบโควตา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 55) 19 พ.ย. 60
รับตรง ระบบ TCAS รอบที่ 1/2 (Portfolio) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 45) 19 พ.ย. 60
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุทัยธานี (อ่าน 154) 10 พ.ย. 60
ข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 96) 01 พ.ย. 60
ข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุทัยธานี (อ่าน 58) 01 พ.ย. 60
กำหนดการยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน 0, ร ครั้งที่ 1 (อ่าน 47) 01 พ.ย. 60
ดาวน์โหลดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 464) 29 ต.ค. 60
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนเรียน และรับทราบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 70) 29 ต.ค. 60
กำหนดการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 46) 29 ต.ค. 60
กำหนดการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา (อ่าน 77) 17 ต.ค. 60
การดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (อ่าน 42) 17 ต.ค. 60
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (อ่าน 30) 17 ต.ค. 60
สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดอุทัยธานี และการแต่งกาย งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (อ่าน 406) 17 ต.ค. 60
ร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (อ่าน 25) 17 ต.ค. 60
กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (อ่าน 56) 17 ต.ค. 60
กำหนดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 74) 06 ส.ค. 60
กำหนดการสอบแก้ตัว สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร และ มส. ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 86) 06 ส.ค. 60
หมายกำหนดการ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2560 (อ่าน 43) 26 ก.ค. 60
กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2560 (อ่าน 72) 26 ก.ค. 60
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 5072) 24 ก.ค. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการและป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา (อ่าน 47) 20 ก.ค. 60
เชิญชวนคณะครูและนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 53) 19 ก.ค. 60
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 138) 11 มิ.ย. 60
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 78) 11 มิ.ย. 60
รายการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไขใหม่) (อ่าน 129) 10 พ.ค. 60
ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและตารางการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 169) 02 พ.ค. 60
ดาวน์โหลดรูปแบบโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 169) 30 เม.ย. 60
กำหนดการจัดส่งแฟ้มสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2559 (พร้อมดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร) (อ่าน 162) 24 เม.ย. 60
กำหนดการเปิดภาคเรียน ประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 245) 12 เม.ย. 60
วิธีการกรอกข้อมูล เพื่อตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 281) 05 เม.ย. 60
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน (อ่าน 1109) 05 เม.ย. 60
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (แอดมิชชัน) ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 169) 24 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 468) 24 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 282) 22 มี.ค. 60
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 221) 01 มี.ค. 60
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา (อ่าน 153) 31 ม.ค. 60
กำหนดการยื่นคำร้องและสอบแก้ตัว 0, ร, มส. ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 193) 19 ม.ค. 60