ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา (อ่าน 19) 17 ต.ค. 60
การดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (อ่าน 8) 17 ต.ค. 60
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (อ่าน 7) 17 ต.ค. 60
สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดอุทัยธานี และการแต่งกาย งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (อ่าน 38) 17 ต.ค. 60
ร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (อ่าน 8) 17 ต.ค. 60
กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (อ่าน 13) 17 ต.ค. 60
กำหนดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 59) 06 ส.ค. 60
กำหนดการสอบแก้ตัว สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร และ มส. ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 65) 06 ส.ค. 60
หมายกำหนดการ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2560 (อ่าน 30) 26 ก.ค. 60
กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2560 (อ่าน 57) 26 ก.ค. 60
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 4155) 24 ก.ค. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการและป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา (อ่าน 36) 20 ก.ค. 60
เชิญชวนคณะครูและนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 43) 19 ก.ค. 60
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 125) 11 มิ.ย. 60
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 67) 11 มิ.ย. 60
รายการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไขใหม่) (อ่าน 113) 10 พ.ค. 60
ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและตารางการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 145) 02 พ.ค. 60
ดาวน์โหลดรูปแบบโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 150) 30 เม.ย. 60
กำหนดการจัดส่งแฟ้มสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2559 (พร้อมดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร) (อ่าน 131) 24 เม.ย. 60
กำหนดการเปิดภาคเรียน ประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 229) 12 เม.ย. 60
วิธีการกรอกข้อมูล เพื่อตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 263) 05 เม.ย. 60
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน (อ่าน 932) 05 เม.ย. 60
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (แอดมิชชัน) ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 145) 24 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 444) 24 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 258) 22 มี.ค. 60
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 208) 01 มี.ค. 60
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา (อ่าน 137) 31 ม.ค. 60
กำหนดการยื่นคำร้องและสอบแก้ตัว 0, ร, มส. ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 172) 19 ม.ค. 60
โครงการรับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 170) 12 ม.ค. 60
โครงการรับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 125) 12 ม.ค. 60
โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรงทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อ่าน 109) 12 ม.ค. 60
เชิญชวนชมสปอตโฆษณา "อู่ซ่อมคน" เนื่องในโอกาสวันครู 2560 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (อ่าน 154) 11 ม.ค. 60
สารนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 ปี พ.ศ.2560 (อ่าน 182) 11 ม.ค. 60
กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 131) 03 ม.ค. 60
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (พร้อมดาวน์โหลดตารางสอบ) (อ่าน 330) 03 ม.ค. 60
ค่ายแนะแนวโดยรุ่นพี่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา "NEVER GIVE UP ครั้งที่ 3 ตอน เริ่มจากกล้า" (อ่าน 148) 25 ธ.ค. 59
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง (อ่าน 225) 18 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 179) 08 ธ.ค. 59
ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง (อ่าน 193) 07 ธ.ค. 59
เชิญชวนนักเรียนติดริบบิ้นสีดำเพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 194) 28 ต.ค. 59