ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบสำรวจความคิดเห็น
รายวิชาใดที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/06/2015
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 210001
Page Views 415076
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 63) 11 มิ.ย. 60
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 32) 11 มิ.ย. 60
รายการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไขใหม่) (อ่าน 87) 10 พ.ค. 60
ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและตารางการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 89) 02 พ.ค. 60
ดาวน์โหลดรูปแบบโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 98) 30 เม.ย. 60
กำหนดการจัดส่งแฟ้มสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2559 (พร้อมดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร) (อ่าน 74) 24 เม.ย. 60
กำหนดการเปิดภาคเรียน ประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 199) 12 เม.ย. 60
วิธีการกรอกข้อมูล เพื่อตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 243) 05 เม.ย. 60
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน (อ่าน 845) 05 เม.ย. 60
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (แอดมิชชัน) ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 115) 24 มี.ค. 60
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 412) 24 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 221) 22 มี.ค. 60
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 174) 01 มี.ค. 60
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา (อ่าน 106) 31 ม.ค. 60
กำหนดการยื่นคำร้องและสอบแก้ตัว 0, ร, มส. ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 131) 19 ม.ค. 60
โครงการรับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 97) 12 ม.ค. 60
โครงการรับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 78) 12 ม.ค. 60
โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรงทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อ่าน 71) 12 ม.ค. 60
เชิญชวนชมสปอตโฆษณา "อู่ซ่อมคน" เนื่องในโอกาสวันครู 2560 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (อ่าน 102) 11 ม.ค. 60
สารนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 ปี พ.ศ.2560 (อ่าน 152) 11 ม.ค. 60
กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 98) 03 ม.ค. 60
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (พร้อมดาวน์โหลดตารางสอบ) (อ่าน 280) 03 ม.ค. 60
ค่ายแนะแนวโดยรุ่นพี่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา "NEVER GIVE UP ครั้งที่ 3 ตอน เริ่มจากกล้า" (อ่าน 111) 25 ธ.ค. 59
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง (อ่าน 186) 18 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 134) 08 ธ.ค. 59
ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง (อ่าน 165) 07 ธ.ค. 59
เชิญชวนนักเรียนติดริบบิ้นสีดำเพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 151) 28 ต.ค. 59
กำหนดการเปิดภาคเรียน ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 128) 28 ต.ค. 59
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ.อุทัยธานี (อ่าน 588) 22 ต.ค. 59
เชิญชวนคณะครููและนักเรียนร่วมลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 163) 20 ต.ค. 59
ดาวน์โหลดกระดาษคำตอบ สำหรับข้อสอบแบบปรนัย (อ่าน 285) 20 ก.ย. 59
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ "วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี กับความดีคุณูปการ" (อ่าน 195) 18 ก.ย. 59
กำหนดการและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 556) 18 ก.ย. 59
การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บูรณาการสะเต็มศึกษา "Symposium IS & STEM Education 2016" (อ่าน 215) 18 ก.ย. 59
การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 "ฟ้า-ขาว เกม 2016" (อ่าน 224) 01 ส.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม (อ่าน 198) 29 ก.ค. 59
แจ้งแก้ไขตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ฉบับใหม่ ระดับชั้น ม.ปลาย (อ่าน 166) 24 ก.ค. 59
รับตรง 2560 วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อ่าน 486) 16 ก.ค. 59
รับตรง 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (อ่าน 250) 16 ก.ค. 59
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ม.ปลาย (อ่าน 216) 16 ก.ค. 59