คณะผู้บริหาร

นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
เบอร์โทร : 0-5653-9014
อีเมล์ : brw.spm42@banraiwitthaya.ac.th

นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0-5653-9014
อีเมล์ : brw.spm42@banraiwitthaya.ac.th

สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0-5653-9014
อีเมล์ : brw.spm42@banraiwitthaya.ac.th

นางสาวกฤติยา ชินประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0-5653-9014
อีเมล์ : brw.spm42@banraiwitthaya.ac.th