คณะผู้บริหาร

นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
เบอร์โทร : 0 5653 9014
อีเมล์ : -

นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0 5653 9014
อีเมล์ : -

สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวกฤติยา ชินประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ