คณะผู้บริหาร

นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
เบอร์โทร : 0-5653-9014

นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0-5653-9014

สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทร : 0-5653-9014

นางสาวกฤติยา ชินประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0-5653-9014