ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
รายวิชาใดที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/06/2015
ปรับปรุง 24/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 195334
Page Views 379345
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 พ.ค. 59 ถึง 11 พ.ค. 59 กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ ชั้น ม.1 และ ม.4
กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
12 พ.ค. 59 ถึง 13 พ.ค. 59 ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
หอประชุมโรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารทั่วไป
16 พ.ค. 59 เปืดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เปืดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
19 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และรับทราบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
27 พ.ค. 59 กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
งานคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1 รูป กิจกรรมสวดมนต์และฟังธรรม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา/คณะครูแต่งกายด้วยชุดสีขาว นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน งานคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารทั่วไป
07 มิ.ย. 59 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559
งานส่งเสริมประชาธิปไตย จะจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารทั่วไป
16 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2559
กลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2559
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา/คณะครูแต่งชุดข้าราชการสีกากี/นักเรียนแต่งชุดนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
13 ก.ค. 59 พิธีทำบุญฉลองอาคารโดมฟ้า-ขาว สามัคคี 58
โรงเรียนบ้านไร่วิทยาจัดพิธีทำบุญฉลองอาคารโดมฟ้า-ขาว สามัคคี 58
อาคารโดมฟ้า-ขาวสามัคคี 58 ลานอเนกประสงค์ฟ้า-ขาว สามัคคี โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
14 ก.ค. 59 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในวันที่ 14 ก.ค. 2559
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารทั่วไป
15 ก.ค. 59 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษารอบตลาดเทศบาลตำบลบ้านไร่ไปยังวัดบ้านไร่ ในวันที่ 15 ก.ค. 2559
ตลาดเทศบาลตำบลบ้านไร่/วัดบ้านไร่/ชุดนักเรียน งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารทั่วไป
21 ก.ค. 59 ถึง 22 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้น ม.ต้น
กลุ่มบริหารวิชาการ มีกำหนดการสอบกลางภาคเรียน ชั้น ม.ต้น 21-22 ก.ค. 2559
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ก.ค. 59 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพบนักเรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี จะตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพบนักเรียน ในวันที่ 26 ก.ค. 2559
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
27 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้น ม.ปลาย
กลุ่มบริหารวิชาการ มีกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น ม.ปลาย ในวันที่ 27-29 ก.ค. 2559
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ส.ค. 59 ถึง 06 ส.ค. 59 การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2559
สนามกีฬา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดกีฬาหรือชุดพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีกำหนดการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา/ชุดนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กลุ่มบริหารทั่วไป
22 ก.ย. 59 การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บูรณาการสะเต็มศึกษา "Symposium IS & STEM Education 2016"
การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บูรณาการสะเต็มศึกษา "Symposium IS & STEM Education 2016" ชั้น ม.5
ห้องโสตทัศนศึกษา 2 อาคารไฟฟ้า/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559  ม.1 - ม.3 วันที่ 27 และ 29 กันยายน 2559/ ม.4 - ม.6 วันที่ 26, 28 และ 30 กันยายน 2559
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ย. 59 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ "วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี กับความดีคุณูปการ"
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ "วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี กับความดีคุณูปการ" ผู้อำนวยการวิชัย ยุชังกูล  คุณครูสมพร ทิพทน  คุณครูบุญส่ง เหล่าเปีย
หอประชุมโรงเรียนบ้านไร่วิทยา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
01 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดพลศึกษาสีฟ้า โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
05 พ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
02 ธ.ค. 59 พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา/คณะครู ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ชุดกากี หรือชุดไทยสุภาพ/นักเรียน ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
13 ธ.ค. 59 ถึง 16 ธ.ค. 59 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร และมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
26 ธ.ค. 59 ถึง 27 ธ.ค. 59 สอบ Pre O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอบ Pre O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อาคารกาญจนาภิเษก/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ธ.ค. 59 กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ 2560
กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ 2560
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา/ชุดพลศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป
04 ม.ค. 60 ถึง 10 ม.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ม.ค. 60 ถึง 14 ม.ค. 60 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2559
ม.1  วันที่ 11 ม.ค. 2560
ม.2  วันที่ 10 - 11 ม.ค. 2560
ม.3  วันที่ 12 - 14 ม.ค. 2560
ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง กลุ่มบริหารทั่วไป
14 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลบ้านไร่ กลุ่มบริหารทั่วไป
16 ม.ค. 60 กิจกรรมวันครู ปี พ.ศ.2560
กิจกรรมวันครู ปี พ.ศ.2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 ก.พ. 60 นิทรรศการการเรียนรู้ "ศาสตร์ของพระราชา" ปีการศึกษา 2559
กลุ่มบริหารวิชาการ จัดนิทรรศการการเรียนรู้ "ศาสตร์ของพระราชา" ปีการศึกษา 2559
หอประชุมโรงเรียน/ชุดพลศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
03 มี.ค. 60 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559
งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาและอาคารโดมอเนกประสงค์/ชุดนักเรียน งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ
06 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กลุ่มบริหารวิชาการ มีกำหนดการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 6-10 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
02 เม.ย. 60 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
06 เม.ย. 60 ประกาศผลการสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
08 เม.ย. 60 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
12 เม.ย. 60 ประกาศผลการสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือก รายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
08 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ