ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีการกรอกข้อมูล เพื่อตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1171) 05 เม.ย. 60
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 1315) 24 มี.ค. 60
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (แอดมิชชัน) ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1070) 24 มี.ค. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1613) 22 มี.ค. 60
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1331) 01 มี.ค. 60
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา (อ่าน 1360) 31 ม.ค. 60
กำหนดการยื่นคำร้องและสอบแก้ตัว 0, ร, มส. ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 1095) 19 ม.ค. 60
โครงการรับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1820) 12 ม.ค. 60
โครงการรับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1474) 12 ม.ค. 60
โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรงทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อ่าน 1327) 12 ม.ค. 60
สารนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 ปี พ.ศ.2560 (อ่าน 1293) 11 ม.ค. 60
เชิญชวนชมสปอตโฆษณา "อู่ซ่อมคน" เนื่องในโอกาสวันครู 2560 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (อ่าน 917) 11 ม.ค. 60
กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1028) 03 ม.ค. 60
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (พร้อมดาวน์โหลดตารางสอบ) (อ่าน 1218) 03 ม.ค. 60
ค่ายแนะแนวโดยรุ่นพี่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา "NEVER GIVE UP ครั้งที่ 3 ตอน เริ่มจากกล้า" (อ่าน 1256) 25 ธ.ค. 59
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง (อ่าน 1985) 18 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 1665) 08 ธ.ค. 59
ติดตามข่าวสารงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง (อ่าน 1164) 07 ธ.ค. 59
เชิญชวนนักเรียนติดริบบิ้นสีดำเพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 1063) 28 ต.ค. 59
กำหนดการเปิดภาคเรียน ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 974) 28 ต.ค. 59
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ.อุทัยธานี (อ่าน 2205) 22 ต.ค. 59
เชิญชวนคณะครููและนักเรียนร่วมลงนามแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 1107) 20 ต.ค. 59
ดาวน์โหลดกระดาษคำตอบ สำหรับข้อสอบแบบปรนัย (อ่าน 2002) 20 ก.ย. 59
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ "วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี กับความดีคุณูปการ" (อ่าน 1319) 18 ก.ย. 59
การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บูรณาการสะเต็มศึกษา "Symposium IS & STEM Education 2016" (อ่าน 1185) 18 ก.ย. 59
กำหนดการและตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1376) 18 ก.ย. 59
การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 "ฟ้า-ขาว เกม 2016" (อ่าน 994) 01 ส.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม (อ่าน 1080) 29 ก.ค. 59
แจ้งแก้ไขตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ฉบับใหม่ ระดับชั้น ม.ปลาย (อ่าน 996) 24 ก.ค. 59
รับตรง 2560 วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อ่าน 1504) 16 ก.ค. 59
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ม.ปลาย (อ่าน 1051) 16 ก.ค. 59
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ม.ต้น (อ่าน 1200) 16 ก.ค. 59
รับตรง 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (อ่าน 1487) 16 ก.ค. 59
ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ปี 2558 ทุกวิชา พร้อมเฉลย (อ่าน 6669) 02 มิ.ย. 59
กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา (อ่าน 1080) 23 พ.ค. 59
กำหนดการสอบแก้ตัว สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร และ มส. ครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 1197) 23 พ.ค. 59
กำหนดการเปิดภาคเรียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1106) 13 พ.ค. 59
พิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1327) 17 มี.ค. 59
เชิญชวนคณะครูและนักเรียน ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 9 มีนาคม 2559 (อ่าน 1364) 06 มี.ค. 59
ค่ายอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ปี 3 "INTERSTELLAR" กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1206) 06 มี.ค. 59
รับตรง โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา ปี 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อ่าน 1059) 04 ก.พ. 59
ตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558 (พร้อมระเบียบข้อปฏิบัติและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ) (อ่าน 1241) 04 ก.พ. 59
โครงการรับตรง โควตาภาคฯ และทั่วประเทศ รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ่าน 1045) 04 ก.พ. 59
โครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 3 (อ่าน 1644) 02 ก.พ. 59
โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (อ่าน 1242) 02 ก.พ. 59
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 (อ่าน 2342) 02 ก.พ. 59
โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อ่าน 1411) 02 ก.พ. 59
เชิญชวนคณะครูและนักเรียนร่วมถวายความอาลัย ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช (อ่าน 2570) 14 ธ.ค. 58
ประชาสัมพันธ์ค่ายแนะแนวการศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อ่าน 1290) 14 ธ.ค. 58
ขอเชิญชวนคณะครูและนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (อ่าน 2353) 03 ธ.ค. 58