ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เรื่อง ให้ครู นักเรียนที่เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 320) 21 ธ.ค. 63
ประกาศผลการคัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 850) 17 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 699) 11 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 817) 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 847) 16 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 675) 01 พ.ค. 63
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 607) 01 พ.ค. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (รอบที่ 2) (อ่าน 482) 20 เม.ย. 63
"บ้านไร่วิทยาสาร" วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ปีการศึกษา 2562 ฉบับออนไลน์ (อ่าน 380) 20 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 552) 20 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ SMT (อ่าน 447) 20 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) (อ่าน 364) 20 เม.ย. 63
แจ้งเปลี่ยนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 710) 18 มี.ค. 63
ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 391) 15 มี.ค. 63
ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 869) 09 เม.ย. 62
กำหนดการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 964) 25 มี.ค. 62
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1569) 09 ก.พ. 62
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา เข้าร่วมงานมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2561 (อ่าน 892) 11 ธ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 847) 25 พ.ย. 61
สรุปตัวแทนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา (อ่าน 1045) 25 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (อ่าน 763) 16 ต.ค. 61
ขอเชิญคณะครูและนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 1370) 16 ก.ค. 61
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนเรียน และรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 927) 28 พ.ค. 61
กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 (รอบรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ) (อ่าน 1354) 10 เม.ย. 61
กำหนดการเปิดภาคเรียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1166) 09 เม.ย. 61
ปฏิทินกำหนดการสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1126) 09 เม.ย. 61
กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMT) ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1234) 25 มี.ค. 61
รับตรงระบบ TCAS รอบที่ 2 (รอบโควตา) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 914) 08 มี.ค. 61
พิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 832) 06 มี.ค. 61
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (พร้อมดาวน์โหลดตารางสอบ) (อ่าน 991) 06 มี.ค. 61
ตารางสอบและข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 841) 26 ก.พ. 61
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1538) 15 ก.พ. 61
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ฺBRW OPEN HOUSE "BANRAIWITTHAYA 4.0" ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1366) 15 ก.พ. 61
รับตรงระบบ TCAS รอบที่ 2 (รอบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 860) 01 ก.พ. 61
รับตรงระบบ TCAS รอบที่ 2 (รับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 850) 01 ก.พ. 61
รับตรงระบบ TCAS รอบที่ 2 (รอบโควตา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2561 (อ่าน 1518) 01 ก.พ. 61
สดร. ชวนชาวไทยชม "จันทรุปราคาเต็มดวง" ครั้งแรกของปี วันที่ 31 มกราคม 2561 (อ่าน 747) 28 ม.ค. 61
ตารางสอบและข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 978) 28 ม.ค. 61
ร่วมเชียร์ ร่วมโหวต "องศา" TI 059 เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL 8 ตัวแทนภาคเหนือสู่ระดับประเทศ (อ่าน 925) 23 ม.ค. 61
รับตรงระบบ TCAS รอบที่ 2 (รอบโควตา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 840) 08 ม.ค. 61