ข่าวประชาสัมพันธ์
รับตรงระบบ TCAS รอบที่ 2 (รอบโควตา) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1131) 08 มี.ค. 61
พิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1062) 06 มี.ค. 61
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (พร้อมดาวน์โหลดตารางสอบ) (อ่าน 1220) 06 มี.ค. 61
ตารางสอบและข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1066) 26 ก.พ. 61
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1785) 15 ก.พ. 61
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ฺBRW OPEN HOUSE "BANRAIWITTHAYA 4.0" ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1635) 15 ก.พ. 61
รับตรงระบบ TCAS รอบที่ 2 (รอบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1418) 01 ก.พ. 61
รับตรงระบบ TCAS รอบที่ 2 (รับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1060) 01 ก.พ. 61
รับตรงระบบ TCAS รอบที่ 2 (รอบโควตา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2561 (อ่าน 2433) 01 ก.พ. 61
สดร. ชวนชาวไทยชม "จันทรุปราคาเต็มดวง" ครั้งแรกของปี วันที่ 31 มกราคม 2561 (อ่าน 915) 28 ม.ค. 61
ตารางสอบและข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1228) 28 ม.ค. 61
ร่วมเชียร์ ร่วมโหวต "องศา" TI 059 เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL 8 ตัวแทนภาคเหนือสู่ระดับประเทศ (อ่าน 1180) 23 ม.ค. 61
รับตรงระบบ TCAS รอบที่ 2 (รอบโควตา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1091) 08 ม.ค. 61
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และดาวน์โหลดตารางสอบ (อ่าน 987) 07 ม.ค. 61
พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และงานคืนสู่เหย้าชาวฟ้า - ขาว ครั้งที่ 5 (อ่าน 1368) 30 ธ.ค. 60
พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ พ.ศ. 2561 (อ่าน 1180) 27 ธ.ค. 60
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 7453) 15 ธ.ค. 60
รับตรง ระบบ TCAS รอบที่ 2 (รอบโควตา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1357) 04 ธ.ค. 60
เปิดระบบสมัครสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1266) 27 พ.ย. 60
เปิดระบบสมัครสอบ GAT / PAT ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1411) 27 พ.ย. 60
รับตรง ระบบ TCAS รอบที่ 1/2 (Portfolio) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1266) 19 พ.ย. 60
รับตรง ระบบ TCAS รอบที่ 2 (รอบโควตา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1505) 19 พ.ย. 60
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุทัยธานี (อ่าน 1755) 10 พ.ย. 60
กำหนดการยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน 0, ร ครั้งที่ 1 (อ่าน 1088) 01 พ.ย. 60
ข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุทัยธานี (อ่าน 1221) 01 พ.ย. 60
ข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร (อ่าน 2271) 01 พ.ย. 60
กำหนดการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 934) 29 ต.ค. 60
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนเรียน และรับทราบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 979) 29 ต.ค. 60
ดาวน์โหลดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1814) 29 ต.ค. 60
กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (อ่าน 1157) 17 ต.ค. 60
ร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (อ่าน 983) 17 ต.ค. 60
สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดอุทัยธานี และการแต่งกาย งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (อ่าน 1750) 17 ต.ค. 60
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (อ่าน 1075) 17 ต.ค. 60
การดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (อ่าน 952) 17 ต.ค. 60
กำหนดการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านไร่วิทยา (อ่าน 1354) 17 ต.ค. 60
กำหนดการสอบแก้ตัว สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร และ มส. ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 1127) 06 ส.ค. 60
กำหนดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1051) 06 ส.ค. 60
กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2560 (อ่าน 1553) 26 ก.ค. 60
หมายกำหนดการ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2560 (อ่าน 1269) 26 ก.ค. 60
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 7919) 24 ก.ค. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการและป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา (อ่าน 975) 20 ก.ค. 60
เชิญชวนคณะครูและนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 1363) 19 ก.ค. 60
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1113) 11 มิ.ย. 60
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1036) 11 มิ.ย. 60
รายการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไขใหม่) (อ่าน 979) 10 พ.ค. 60
ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและตารางการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 2251) 02 พ.ค. 60
ดาวน์โหลดรูปแบบโครงการและกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1079) 30 เม.ย. 60
กำหนดการจัดส่งแฟ้มสรุปกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2559 (พร้อมดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร) (อ่าน 1585) 24 เม.ย. 60
กำหนดการเปิดภาคเรียน ประชุมผู้ปกครอง และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1215) 12 เม.ย. 60
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน (อ่าน 3569) 05 เม.ย. 60