ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและงานคืนสู่เหย้าชาวฟ้า-ขาว ครั้งที่ 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา (อ่าน 3163) 03 ธ.ค. 58
เชิญชวนคณะครูร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ (อ่าน 1720) 02 ธ.ค. 58
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา (อ่าน 1699) 02 ธ.ค. 58
กิจกรรมโครงการ TARO to School 2015 (อ่าน 1231) 02 ธ.ค. 58
เชิญชวนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad "ปั่นเพื่อพ่อ" จัดโดย โรงเรียนบ้านไร่วิทยา (อ่าน 1091) 22 พ.ย. 58
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2558 (อ่าน 1378) 22 พ.ย. 58
การประชุมผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World Summit 2015 (อ่าน 1620) 17 พ.ย. 58
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558 (National Science and Technology Fair 2015) (อ่าน 1597) 17 พ.ย. 58
กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร ภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน 1163) 09 พ.ย. 58
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1261) 03 พ.ย. 58
ขอเชิญร่วมลงทะเบียนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ (อ่าน 1831) 02 พ.ย. 58
กำหนดการเปิดภาคเรียน ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1250) 29 ต.ค. 58
กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 9 (Narit Youth Camp #9) (อ่าน 1421) 24 ต.ค. 58
ร่วมรำลึกครบรอบ 20 ปี เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย 24 ตุลาคม 2538 (อ่าน 3553) 24 ต.ค. 58
รับตรง โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1333) 17 ต.ค. 58
รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2697) 17 ต.ค. 58
รับตรงแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1190) 17 ต.ค. 58
รับตรง (โควตาภาคเหนือ) และโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1369) 17 ต.ค. 58
รับตรง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1267) 17 ต.ค. 58
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ.อุทัยธานี (อ่าน 2390) 16 ต.ค. 58
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ดาวน์โหลดผลการเรียน) (อ่าน 2790) 15 ต.ค. 58
เชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมลงทะเบียนศิษย์เก่าในเว็บไซต์โรงเรียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทะเบียนศิษย์เก่า (อ่าน 1420) 28 ก.ย. 58
เชิญชวนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงาน The Symposium Independent Study (IS) 2015 (อ่าน 1276) 27 ก.ย. 58
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ฉบับแก้ไข สำหรับนักเรียน ม.6) (อ่าน 1205) 27 ก.ย. 58
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฟุตซอล "ฟ้า - ขาว คัพ" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 (อ่าน 1212) 21 ก.ย. 58
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Saving Day ประจำเดือนกันยายน (อ่าน 1148) 21 ก.ย. 58
คณะครูและนักเรียน ดาวน์โหลดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1404) 20 ก.ย. 58
คณะครูดาวน์โหลดคำสั่งคณะกรรมการสอบวัดผลปลายภาคเรียนและกระดาษคำตอบ (อ่าน 1119) 20 ก.ย. 58
กิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล (International Day of Peace) ประจำปี 2558 (อ่าน 3369) 20 ก.ย. 58
ประชาสัมพันธ์ ค่าย TBS Junior Camp ครั้งที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ (อ่าน 1565) 07 ก.ย. 58
กำหนดการรับสมัครคัดเลือกโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1211) 07 ก.ย. 58
กำหนดการรับตรงระบบโควตา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1172) 07 ก.ย. 58
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และกำหนดการส่งข้อสอบ (สำหรับครู) (อ่าน 1220) 07 ก.ย. 58
ประกาศการสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1470) 24 ส.ค. 58
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 (อ่าน 2719) 23 ส.ค. 58
เชิญชวนประกวดภาพถ่าย Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน (อ่าน 1244) 09 ส.ค. 58
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (อ่าน 2363) 09 ส.ค. 58
ประกาศและเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2986) 05 ส.ค. 58
กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1296) 05 ส.ค. 58
กำหนดการทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1517) 05 ส.ค. 58
กำหนดการส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 (อ่าน 1375) 05 ส.ค. 58
กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 และส่งรายงานผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (อ่าน 1124) 05 ส.ค. 58
กำหนดการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 1916) 21 ก.ค. 58
กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับข้าราชการครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา (อ่าน 1137) 14 ก.ค. 58
ร่วมชมวินาทีประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ ยานอวกาศ นิว ฮอร์ไรซันส์ จะเดินทางไปถึงดาวพลูโตในวันนี้ (อ่าน 2009) 14 ก.ค. 58
กิจกรรม Saving Day ประจำเดือนกรกฎาคม (อ่าน 1157) 13 ก.ค. 58
การนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1565) 13 ก.ค. 58
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.อุทัยธานี ประจำปี 2558 (อ่าน 1712) 11 ก.ค. 58
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และดาวน์โหลดตารางสอบ (อ่าน 1808) 11 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ (อ่าน 1274) 07 ก.ค. 58