ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่" (อ่าน 1418) 05 ก.ค. 58
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าบ้านไร่วิทยา ร่วมลงทะเบียนในฐานข้อมูลรายชื่อศิษย์เก่า บนหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน (อ่าน 1685) 25 มิ.ย. 58