ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1273) 24 ส.ค. 58
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 (อ่าน 2156) 23 ส.ค. 58
เชิญชวนประกวดภาพถ่าย Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน (อ่าน 1057) 09 ส.ค. 58
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (อ่าน 1900) 09 ส.ค. 58
ประกาศและเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2660) 05 ส.ค. 58
กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1103) 05 ส.ค. 58
กำหนดการทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1325) 05 ส.ค. 58
กำหนดการส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1 (อ่าน 969) 05 ส.ค. 58
กำหนดการยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 และส่งรายงานผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 (อ่าน 926) 05 ส.ค. 58
กำหนดการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 1680) 21 ก.ค. 58
กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับข้าราชการครู โรงเรียนบ้านไร่วิทยา (อ่าน 916) 14 ก.ค. 58
ร่วมชมวินาทีประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ ยานอวกาศ นิว ฮอร์ไรซันส์ จะเดินทางไปถึงดาวพลูโตในวันนี้ (อ่าน 1510) 14 ก.ค. 58
กิจกรรม Saving Day ประจำเดือนกรกฎาคม (อ่าน 956) 13 ก.ค. 58
การนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1359) 13 ก.ค. 58
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.อุทัยธานี ประจำปี 2558 (อ่าน 1457) 11 ก.ค. 58
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และดาวน์โหลดตารางสอบ (อ่าน 1600) 11 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ (อ่าน 1073) 07 ก.ค. 58
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom "ปั่นเพื่อแม่" (อ่าน 1239) 05 ก.ค. 58
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าบ้านไร่วิทยา ร่วมลงทะเบียนในฐานข้อมูลรายชื่อศิษย์เก่า บนหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน (อ่าน 1455) 25 มิ.ย. 58