คณะผู้บริหาร

นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา

นางสาวขนิษฐา ก้อนเพชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวกฤติยา ชินประเสริฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ