ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
รายวิชาใดที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/06/2015
ปรับปรุง 24/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 195361
Page Views 379372

นายภานุพันธ์ ภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสง่า นิลคน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวปริชาติ รัตนประหาต
ตำแหน่ง ครู

นางสาวธิติมา บุญชื่น
ตำแหน่ง ครู

นางสาวธนวันต์ เทศขำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวดลนภา คตภูธร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตรา สุวรรณดี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวศันสนีย์ จันทร์โชค
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวขนิษฐา ศรีนิล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวกานต์ชนิต หมายดี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสายฝน บาลนคร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

Mr. Jarial Hidalgo Baldonado
ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญเฉพาะ (ภาษาอังกฤษ)

Miss Eve Emmah Andoh
ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญเฉพาะ (ภาษาอังกฤษ)