ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
รายวิชาใดที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/06/2015
ปรับปรุง 22/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 186632
Page Views 353647

ว่าที่ ร.ต.หญิง จรรยา บูรณสมภพ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุมณฑา คงเอียง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายอิสรพงษ์ อินสว่าง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางกฤษณาวรรณ กวีวุฒิพันธุ์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุพีรยา พนากิจกุล
ตำแหน่ง ครู

นางสาวแก้วตา อินทรจักร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายวิทยา ทองศรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวเหมวรรณ สวรรคโลก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายวศิน เพ็ชรโก
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายเอกลักษณ์ กรรณแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานราชการ