ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบวัดความรู้พื้นฐานชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกท่าน
 
          ด้วยโรงเรียนบ้านไร่วิทยา จะทำการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30น. - 12.30 น. 

          รายวิชาที่สอบ 
          ห้อง SMT ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ
          ห้องปกติ ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
           
          1. เฉพาะห้องเรียน SMT สอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 13.30น. เป็นต้นไป
          2. นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หากชุดนักเรียนใหม่ยังไม่พร้อมอนุญาตให้ใส่ชุดโรงเรียนเดิมมาสอบได้
          3. มีจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบ หากนักเรียนมีไข้หรืออุณหภูมิสูงจะให้กลับบ้านทันที กรณีนักเรียนมีไข้หรืออุณหภูมิสูงเกินกว่าปกติจากที่บ้านให้โทรแจ้งครูทันทีหลังจากมีอาการ และงดมาสอบในวันดังกล่าว 
          4. มีอาหารกลางวันจำหน่ายที่โรงเรียน 
          5. เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดให้กลับภูมิลำเนาทันทีเพื่อทำการกักตัว 14 วัน
          6. ให้นักเรียนที่เดินทางมาสอบสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์

          ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดี

โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 446 ครั้ง