ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ COVID-19
เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการประเมินของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในการพิจารณาเปิดภาคเรียนของโรงเรียน 
 
งานอนามัยโรงเรียนจึงขอเก็บข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเปิดภาคเรียน
 
งานอนามัยโรงเรียน จึงขอให้นักเรียนในระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 ได้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม https://forms.gle/NkgD36TBXrB1XkQv6
 
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 1586 ครั้ง