ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มยืนยันการเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกท่าน
 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ทั่วประเทศ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น
โรงเรียนจึงได้มีการเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ออกไปก่อน

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ขอให้นักเรียนที่สมัครเรียนไว้แล้ว และประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรอกข้อมูลยืนยันการเข้าเรียน พร้อมแนบหลักฐานไฟล์รูปภาพ
เอกสารผลการเรียน ปพ.1 ของนักเรียน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกดส่งข้อมูล ตามลิงค์แบบฟอร์ม ดังนี้
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://1th.me/uqga4

ผู้ปกครองสามารถยืนยันการเข้าศึกษาต่อได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 - เวลา 18.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 
หากผู้ปกครองไม่สะดวกยืนยันการเข้าศึกษาต่อผ่านทางออนไลน์ สามารถโทรมายืนยันการเข้าศึกษาต่อได้ที่เบอร์ 0931340634 และสามารถยื่นเอกสารผลการเรียน ปพ.1 ได้ที่โรงเรียน โดยทางโรงเรียนจะมีกล่องรับเอกสาร ปพ.1 อยู่บริเวณหน้าโรงเรียน (หน้าห้องฝ่ายปกครอง)
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 552 ครั้ง