ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา งดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
           แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองทุกท่านทราบ
 
           โรงเรียนบ้านไร่วิทยา งดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และนักเรียนชั้น ม.4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ทั้งนี้เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 
          **ผู้ปกครองสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียนผ่านทางเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านไร่วิทยาและกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง** 
 
          >>ในช่วงนี้ขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน งดการเดินทางข้ามจังหวัด หากนักเรียนคนใดมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดให้ปฏิบัติตามมาตการการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด<<
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 434 ครั้ง