ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการวันสอบคัดเลือกและวันรายงานตัว ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (กำหนดการใหม่)
ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 04006/ว1393 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้กำหนดวันสอบคัดเลือกและวันรายงานตัวใหม่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
 
วันสอบคัดเลือก  ม.1 22 พฤษภาคม 2564
ม.4 23 พฤษภาคม 2564
 
1. รายวิชาสอบคัดเลือก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (สำหรับนักเรียนที่สมัครห้องเรียน SMT เท่านั้น)
2. เวลาสอบ  08.00 - 12.00 น.
3. เฉพาะนักเรียนที่สมัครห้องเรียน SMT สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
4. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม
5. อุปกรณ์ในการสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ น้ำยาลบคำผิด 
6. ให้ผู้เข้าสอบ ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเวลาก่อนวันสอบคัดเลือก
 
วันประกาศผลสอบ ม.1  24 พฤษภาคม 2564
ม.4  25 พฤษภาคม 2564
 
ประกาศผลผ่าน Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านไร่วิทยา และเว็บไซต์โรงเรียน
 
วันรายงานตัว/มอบตัว ม.1  29 พฤษภาคม 2564
ม.4 30 พฤษภาคม 2564
 
1. รายงานตัวและมอบตัว ณ ลานอเนกประสงค์อาคาร 4
2. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
 
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564  1 มิถุนายน 2564
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 429 ครั้ง