ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
            ตามที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น
           โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จึงขอประกาศผลการคัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนหลักสูตรปกติ
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ SMT
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนหลักสูตรปกติ
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ SMT
 
 
 
 
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 1344 ครั้ง