ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ตามที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 7 และ 9 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น โรงเรียนบ้านไร่วิทยาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (เรียงตามเลขที่นั่งสอบ) ดังนี้

        ห้องเรียนหลักสูตรปกติ

        ห้องเรียนหลักสูตร SMT
        https://drive.google.com/file/d/19BkzP1E2iBujv5OTNEtz-uheOqiEbjby/view


        ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มาทำการรายงานตัวและมอบตัวในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยรายงานตัวตามหมายเลขห้องที่นักเรียนสอบ หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัว และมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนแยกตามห้องเรียน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 1151 ครั้ง