ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
         ตามที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 6 และ 8 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น โรงเรียนบ้านไร่วิทยาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เรียงตามเลขที่นั่งสอบ) ดังนี้
 
         ห้องเรียนหลักสูตรปกติ
 
         ห้องเรียนหลักสูตร SMT
         https://drive.google.com/file/d/1O4WFNDEk31CY0OQfeArTzk4DJxStP-aH/view

 
         ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มาทำการรายงานตัวและมอบตัวในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยรายงานตัวตามหมายเลขห้องที่นักเรียนสอบ หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัว และมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 
หมายเหตุ  โรงเรียนจะประกาศรายชื่อนักเรียนแยกตามห้องเรียน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563
 
 
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 1251 ครั้ง