ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
          ตามที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนหลักสูตรปกติ และห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น 
 
          บัดนี้โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนหลักสูตรปกติ และห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
          โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนหลักสูตรปกติ และห้องเรียนพิเศษในโครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1 ห้องเรียนหลักสูตรปกติ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ SMT
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.4 ห้องเรียนหลักสูตรปกติ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SMT
 
           ขอให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มาทำการสอบคัดเลือกในวันและเวลาที่แจ้งในประกาศ หากนักเรียนคนใดไม่มาสอบคัดเลือกในวันและเวลาที่แจ้งในประกาศ ถือว่าสละสิทธิ์
 
           สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ SMT ขอให้นักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่แจ้งในประกาศ หากนักเรียนคนใดไม่มาสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่แจ้งในประกาศ ถือว่าสละสิทธิ์
 
           ติดต่อสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
           Facebook : ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
           โทรศัพท์  093 134 0634 (ครูจิดาภา ทิพยเกษร)
 
 
 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โทรศัพท์  0 5653 9014
 
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 1309 ครั้ง