ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์
            ด้วยตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งสถานศึกษาเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 และการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อป้องกันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
          เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนจึงเปลี่ยนระบบการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://sites.google.com/a/banraiwitthaya.ac.th/brwregister/ หรือสแกน QR code และให้ผู้สมัครนำหลักฐานมายื่นเพิ่มเติมได้ในภายหลัง โดยโรงเรียนบ้านไร่วิทยาจะแจ้งกำหนดการการสอบคัดเลือกและการรายงานตัวในโอกาสต่อไป
 
สแกน QR code เพื่อสมัคร
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 1013 ครั้ง