ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562
             ด้วยโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 และมีกำหนดการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ดังนี้
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
            1. นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท.
                    - สอบวันที่ 3 เมษายน 2562  เวลา 09.30 - 16.30 น.
 
            2. นักเรียนที่สมัครห้องเรียนปกติ
                    - สอบวันที่ 5 เมษายน 2562  เวลา 09.30 - 15.30 น.
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
            1. นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท.
                    - สอบวันที่ 29 มีนาคม 2562  เวลา 09.30 - 16.30 น.
            2. นักเรียนที่สมัครห้องเรียนปกติ
                    - สอบวันที่ 31 มีนาคม 2562  เวลา 09.30 - 15.30 น.
 
 
รายวิชาที่สอบคัดเลือก
            1. นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท.
                   - วิชาคณิตศาสตร์
                   - วิชาวิทยาศาสตร์
                   - วิชาภาษาไทย
                   - วิชาสังคมศึกษา
                   - วิชาภาษาอังกฤษ
                   - วิชาเทคโนโลยี
            2. นักเรียนที่สมัครห้องเรียนปกติ
                   - วิชาคณิตศาสตร์
                   - วิชาวิทยาศาสตร์
                   - วิชาภาษาไทย
                   - วิชาสังคมศึกษา
                   - วิชาภาษาอังกฤษ
 
            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โทรศัพท์ 0 5653 9014
 
 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โทรศัพท์ 0 5653 9014
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 1344 ครั้ง