ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
           โรงเรียนบ้านไร่วิทยา มีกำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
           1. กำหนดการรับสมัคร
               - นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ/นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารไฟฟ้า (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากตรงกับวันเลือกตั้ง)
 
          2. สอบวัดความรู้พื้นฐาน
              - นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ โครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT สอบวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารประชาร่วมจิต
              - นักเรียนที่สมัครห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และห้องเรียนทั่วไป สอบวันที่ 5 เมษายน 2562 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารประชาร่วมจิต
 
          3. ประกาศผลสอบ รายงานตัว และมอบตัว
              วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
 
          4. จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร
              ห้องเรียน 10 ห้อง นักเรียน 400 คน
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
          1. กำหนดการรับสมัคร
              - นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
              - นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนทั่วไป วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารไฟฟ้า (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากตรงกับวันเลือกตั้ง)
 
          2. สอบวัดความรู้พื้นฐาน
              - นักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ โครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน SMT สอบวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารประชาร่วมจิต
              - นักเรียนที่สมัครห้องเรียนแผนการเรียนต่างๆ สอบวันที่ 31 มีนาคม 2562 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารประชาร่วมจิต
 
          3. ประกาศผลสอบ รายงานตัว และมอบตัว
              วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
 
          4. จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร
              ห้องเรียน 7 ห้องเรียน  นักเรียน 280 คน
 
 
          ดูข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักฐานในการสมัคร และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้จากไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วยกันนี้
 
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มบริหารวิชาการ 0 5653 9014
 
 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โทรศัพท์ 0 5653 9014
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 2064 ครั้ง