ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ด้วยโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  จะทำการขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๙ รายการ  
 
 - ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ติดต่อสอบถามขอทราบ รายละเอียดต่าง ๆ และขอรับรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคาได้ที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในวันเวลาราชการ 
 
กำหนดรับซองเสนอราคา ณ ห้องสำนักงาน โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
- เปิดซอง ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเสนอราคา 
๑. ใบเสนอราคา 
๒. บัตรประจำตัวประชาชน
 
 
ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วยกันนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5654 6027 ในวันและเวลาราชการ
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 1012 ครั้ง