ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนเรียน และรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา มีกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนเรียน และรับทราบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 4)
 
การแต่งกายของนักเรียน : ชุดนักเรียน
 
ค่าลงทะเบียน
1. ค่าบำรุงการศึกษา  850 บาท
2. ค่าสมัครชมรมผู้ปกครองและครู (สำหรับนักเรียนใหม่) 20 บาท
3. ค่าบำรุงชมรมผู้ปกครองและครู 100 บาท
4. ค่าประกันอุบัติเหตุ 180 บาท
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0 5653 9014
 
 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โทรศัพท์ 0 5653 9014
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 1174 ครั้ง