ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
        กลุ่มบริหารวิชาการ จะมีพิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
 
       ภาคเช้า
       พิธีมอบประกาศนียบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
 
       ภาคบ่าย
       กิจกรรม "พี่ลาน้อง น้องส่งพี่"
 
 
 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โทรศัพท์ 0 5653 9014
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 832 ครั้ง