ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบและข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
        สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. มีกำหนดการสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
 
         กำหนดการสอบ 3-4 มีนาคม 2561
 
         ประกาศผลสอบ 3 เมษายน 2561
 
         สนามสอบ โรงเรียนหนองฉางวิทยา
 
          นักเรียนชั้น ม.6 สามารถดูตารางสอบ อุปกรณ์ในการสอบ และระเบียบการเข้าห้องสอบ ได้ที่ http://www.niets.or.th/th/catalog/view/214
 
 
 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรีัยนบ้านไร่วิทยา
โทรศัพท์ 0 5653 9014
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 843 ครั้ง