ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ฺBRW OPEN HOUSE "BANRAIWITTHAYA 4.0" ประจำปีการศึกษา 2561
            โรงเรียนบ้านไร่วิทยา โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ BRW OPEN HOUSE "BANRAIWITTHAYA 4.0" ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-14.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
 
             กิจกรรมภายในงาน ได้แก่
             - นิทรรศการผลงานโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ตลอดปีการศึกษา 2560
             - กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
             - กิจกรรมการแสดงดนตรีของนักเรียน
             - กิจกรรมการแสดงผลงานของนักเรียน
             - กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
             - กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าและอาหารโดยนักเรียน
             - ฯลฯ
 
             โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ขอเชิญชวนนักเรียน คณะครู และผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว
 
 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โทรศัพท์ 0 5653 9014
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 1366 ครั้ง