ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับตรงระบบ TCAS รอบที่ 2 (รอบโควตา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2561
           ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญตรี TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้
 
           คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
 
            คณะสถาบัตยกรรมศาสตร์
 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
 
 
           คณะวิทยาศาสตร์
 
 
 
           คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 
 
           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
          คณะการบริหารและจัดการ
 
 
 
          วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ
 
 
 
          วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 
 
          วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 
 
 
 
 
          คณะศิลปศาสตร์
 
 
          วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
 
 
          ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ที่
 
 
 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โทรศัพท์ 0 5653 9014
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 1518 ครั้ง