ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ตามที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จึงขอประกาศผลการคัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนหลักสูตรปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ SMT

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนหลักสูตรปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ SMT
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,20:09   อ่าน 354 ครั้ง