ภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2561
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ร่วมกับอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรมงานมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสนี้ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ได้ร่วมการแสดงบาสโลปในพิธีเปิดอีกด้วย
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,14:41   อ่าน 3073 ครั้ง