ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
รายวิชาใดที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/06/2015
ปรับปรุง 22/01/2017
สถิติผู้เข้าชม 174074
Page Views 329252
ภาพกิจกรรม

ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 50 รูป / ดู 994 ครั้ง )
กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 28 รูป / ดู 528 ครั้ง )
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ.กาญจนบุรี, ราชบุรี และสุพรรณบุรี
( จำนวน 15 รูป / ดู 1164 ครั้ง )
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดปทุมธานี
( จำนวน 11 รูป / ดู 368 ครั้ง )
ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
( จำนวน 10 รูป / ดู 485 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 (บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิด)
( จำนวน 73 รูป / ดู 2579 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 (พิธีเปิด)
( จำนวน 152 รูป / ดู 3868 ครั้ง )
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
( จำนวน 30 รูป / ดู 1238 ครั้ง )
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู 424 ครั้ง )
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี
( จำนวน 16 รูป / ดู 781 ครั้ง )
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพนารักษ์
( จำนวน 44 รูป / ดู 1465 ครั้ง )
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
( จำนวน 33 รูป / ดู 1387 ครั้ง )