ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
รายวิชาใดที่นักเรียนชอบเรียนมากที่สุด
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะและดนตรี
การงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/06/2015
ปรับปรุง 24/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 195363
Page Views 379374
ภาพกิจกรรม

ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 50 รูป / ดู 1180 ครั้ง )
กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 28 รูป / ดู 648 ครั้ง )
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ.กาญจนบุรี, ราชบุรี และสุพรรณบุรี
( จำนวน 15 รูป / ดู 1259 ครั้ง )
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดปทุมธานี
( จำนวน 11 รูป / ดู 422 ครั้ง )
ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
( จำนวน 10 รูป / ดู 530 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 (บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิด)
( จำนวน 73 รูป / ดู 2790 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 (พิธีเปิด)
( จำนวน 152 รูป / ดู 4207 ครั้ง )
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
( จำนวน 30 รูป / ดู 1338 ครั้ง )
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดอุทัยธานี
( จำนวน 5 รูป / ดู 467 ครั้ง )
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี
( จำนวน 16 รูป / ดู 866 ครั้ง )
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพนารักษ์
( จำนวน 44 รูป / ดู 1572 ครั้ง )
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
( จำนวน 33 รูป / ดู 1484 ครั้ง )