ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม (อาคารโรงยิม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
- สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- สนามตะกร้อ
- สนามฟุตซอล
- สนามบาสเกตบอล
- สนามวอลเลย์บอล