ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 11 คน
ชื่อ-นามสกุล : จักรริน. บุญมา (ดีม)
ปีที่จบ : 52   รุ่น :
ที่อยู่ : บ้านไร่หมู่4 0964911460
เบอร์มือถือ : 0964911460
อีเมล์ : jeakaea.@.hotmail.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จักรริน. บุญมา (ดีม)
ปีที่จบ : 52   รุ่น :
ที่อยู่ : บ้านไร่หมู่4 0964911460
เบอร์มือถือ : 0964911460
อีเมล์ : jeakaea.@.hotmail.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายประยุทธ คำผาสุวรรณ (ยุทธ)
ปีที่จบ : 2535   รุ่น : 2
ที่อยู่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
เบอร์มือถือ : 0856054162
อีเมล์ : prayut_banrai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายคิว ภูฆัง (คิว)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 25
ที่อยู่ : 69/1 ม.4 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
เบอร์มือถือ : 0981244080
อีเมล์ : kiw.brw@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรจิรา บุญรอ (แพท)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 119 ม.7 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
เบอร์มือถือ : 0871071913
อีเมล์ : Patty1483@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร หมั่นเจียก (หมู)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : 19
ที่อยู่ : 38/4หมู่8 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
เบอร์มือถือ : 0979329304
อีเมล์ : sci_moo5@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุคนธา บูโกก (ปุ้ย)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 16/1 หมู่ 14 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
เบอร์มือถือ : 0984721738
อีเมล์ : sukhonthaswitch@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุรตา น้ำใจดี (อิ๋ว)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 175 ม.1 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
เบอร์มือถือ : 0907478384
อีเมล์ : surata3134@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จิรภิญญา มะลิต้น (หญิง)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 100 หมู่ 1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
เบอร์มือถือ : 0982679390
อีเมล์ : chiraphinya2539@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กุลธิดา แดงสิงห์ (กุล)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 104 หมู่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
เบอร์มือถือ : 093-1342341
อีเมล์ : kulthida8317@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติชัย สุคำภา (ติ๊ก)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 24
ที่อยู่ : 39/1 ม. 1 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
เบอร์มือถือ : 0931376322
อีเมล์ : Kittichai_401@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม