การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ้านไร่วิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.16 KB