รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.48 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.04 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.87 KB