สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 522.31 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 407.46 KB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 697.88 KB