แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 414.59 KB
Adobe Acrobat Document แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 987.86 KB
Adobe Acrobat Document แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1004.53 KB