รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.73 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.29 KB
Adobe Acrobat Document สรุปการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.18 KB
Adobe Acrobat Document สรุปการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.91 KB