คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงาน 4 ฝ่ายของสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.15 MB
Adobe Acrobat Document คำสั่งการปฏิบัติงาน กลุ่มการบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 398.78 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งการปฏิบัติงาน กลุ่มการบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116 KB
Adobe Acrobat Document คำสั่งการปฏิบัติงาน กลุ่มการบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.78 KB