แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2559 - 2561 - บทนำ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.23 KB
Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2559 - 2561 - เป้าหมายของโครงการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.23 KB
Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562 - 2564 - บทนำ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.02 KB
Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562 - 2564 - เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.03 KB
Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562 - 2564 - เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.07 KB
Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562 - 2564 - เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.6 KB
Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562 - 2564 - เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.65 KB
Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562 - 2564 - เป้าหมายกลยุทธ์ที่ 5   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.32 KB
Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2565 - 2567   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 677.44 KB