กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
เอกสารประกอบการสอน คุณครูปริชาติ รัตนประหาต ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
เอกสารประกอบการสอน คุณครูปริชาติ รัตนประหาต ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.54 MB
เอกสารประกอบการสอน คุณครูปริชาติ รัตนประหาต ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB
เอกสารประกอบการสอน คุณครูปริชาติ รัตนประหาต ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
เอกสารประกอบการสอน คุณครูปริชาติ รัตนประหาต ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.26 MB