กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
ชุดการสอน คุณครูกฤษณาวรรณ กวีวุฒิพันธ์ ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 884.48 KB
ชุดการสอน คุณครูกฤษณาวรรณ กวีวุฒิพันธ์ ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ชุดการสอน คุณครูกฤษณาวรรณ กวีวุฒิพันธ์ ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.3 MB
ชุดการสอน คุณครูกฤษณาวรรณ กวีวุฒิพันธ์ ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ชุดการสอน คุณครูกฤษณาวรรณ กวีวุฒิพันธ์ ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB