กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
แบบฝึกทักษะภาษาไทย ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.83 KB
แบบฝึกทักษะภาษาไทย ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.97 KB
แบบฝึกทักษะภาษาไทย ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.36 KB
แบบฝึกทักษะภาษาไทย ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.66 KB
แบบฝึกทักษะภาษาไทย ครูวันเพ็ญ แดงสิงห์ ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.84 KB
สื่อการเรียนรู้ คุณครูชมพูนุช กิจแก้ว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.3 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 398.18 KB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2561 ชุดที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.13 KB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2561 ชุดที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.28 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2561 ชุดที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.95 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2563 ชุดที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2563 ชุดที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.17 MB
เอกสารประกอบการเรียน คุณครูเกศศิริ คนึงคิด ปีการศึกษา 2564
https://sites.google.com/view/kruketsiri/home